Земельний податок на 2019 рік

 
  
СТОВБИНО-ДОЛИНСЬКА  СІЛЬСЬКА   РАДА
НОВОСАНЖАРСЬКОГО  РАЙОНУ, ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
 VІІ  СКЛИКАННЯ
(тридцять друга сесія)
 
РІШЕННЯ 
 
27 червня  2018 року                                                                 
 
Про встановлення ставок та пільг із сплати 
земельного податку на 2019 рік
 
Керуючись підпунктом 72.1.2.4 підпункту 72.1.2. пункту 72.1 статті 72, абзацами другим і третім пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України, постановою Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 № 483 «Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки», відповідно до пункту 24 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Стовбино-Долинська сільська  рада
ВИРІШИЛА:
Затвердити Положення про порядок справляння земельного податку на території Стовбино-Долинської сільської ради (додаток 1).
2.      Установити на території Стовбино-Долинської сільської  ради:
- ставки земельного податку (додаток 2);
- пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України, за переліком  (додаток 3).
     3. Секретарю сільської ради забезпечити:
оприлюднення рішення на офіційному сайті Новосанжарської районної ради або в інший можливий спосіб;
надання копії даного рішення Новосанжарському відділенню ПОДПІ ГУ Міндоходів у Полтавській області в установлений законодавством термін.
4. Рішення набирає чинності з 01.01.2019 року.
5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування бюджету та  фінансів .
 
 
 
 
Сільський голова Л.О.Нестор
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Додаток 1
до рішення тридцять другої сесії Стовбино-Долинської 
сільської ради сьомого скликання 
 від 27.06.2018 року 
 
Положення
про порядок справляння земельного податку на території Стовбино-Долинської сільської ради
 
1. Загальні положення
 
Дане Положення про порядок справляння плати за землю на території Стовбино-Долинської сільської ради (далі — Положення) розроблено відповідно до статтей 7, 10, 12, 14, 269-288 Податкового кодексу України (із змінами та доповненнями) (далі - ПКУ), пункту 24 частини 1 статті 26 та частини 1 статті 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".
 
2. Платники земельного податку
 
2.1. Платниками податку є:
2.1.1. власники земельних ділянок, земельних часток (паїв);
2.1.2. землекористувачі;
2.2. Особливості справляння податку суб'єктами господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, встановлюються главою 1 розділу XIV ПКУ.
 
3. Об'єкти оподаткування земельним податком
 
3.1. Об'єктами оподаткування є:
3.1.1. земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні;
3.1.2. земельні частки (паї), які перебувають у власності.
 
4. База оподаткування земельним податком
 
4.1. Базою оподаткування є:
4.1.1. нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного підпунктом 14.2 пункту 14 цього Положення;
4.1.2. площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено.
4.2. Рішення Стовбино-Долинської сільської ради щодо нормативної грошової оцінки земельних ділянок, розташованих у межах населених пунктів, офіційно оприлюднюється до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому 
 
планується застосування нормативної грошової оцінки земель або змін (плановий період). В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом.
 
5. Ставки земельного податку
 
5.1. Ставка земельного податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження).
5.1.1. Ставки податку встановлюються додатком 2 до рішення тридцять другої сесії Стовбино-Долинської сільської ради сьомого скликання  від 27.06.2018 року.
 
5.2. Ставка земельного податку за земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено.
5.2.1. Ставки податку встановлюються додатком 2 до рішення тридцять другої сесії Стовбино-Долинської сільської ради сьомого скликання  від 27.06.2018 року.
 
6. Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб
 
6.1. Пільги щодо сплати податку встановлюються додатком 3 до рішення тридцять другої сесії Стовбино-Долинської сільської ради сьомого скликання  від 27.06.2018 року.
6.2. Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб згідно з додатком 3 до рішення тридцять другої сесії Стовбино-Долинської сільської ради сьомого скликання від 27.06.2018 року, поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм:
6.2.1. Для ведення особистого селянського господарства - у розмірі не більш як 2 гектари.
6.2.2. Для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) - не більш як 0,25 гектара.
6.2.3. Для індивідуального дачного будівництва - не більш як 0,10 гектара.
6.2.4. Для будівництва індивідуальних гаражів - не більш як 0,01 гектара.
6.2.5. Для ведення садівництва - не більш як 0,12 гектара.
Якщо фізична особа, визначена у підпункті 6.1 пункту 6 цього Положення, має у власності декілька земельних ділянок одного виду використання, то така особа до 1 травня поточного року подає письмову заяву у довільній формі до контролюючого органу за місцем знаходження земельної ділянки про самостійне обрання/зміну земельної ділянки для застосування пільги.
Пільга починає застосовуватися до обраної земельної ділянки з базового податкового (звітного) періоду, у якому подано таку заяву.
 
 
7. Пільги щодо сплати податку для юридичних осіб
 
7.1. Пільги щодо сплати податку встановлюються додатком 3 до рішення тридцять другої сесії Стовбино-Долинської сільської ради сьомого скликання  від 27.06.2018 року.
 
8. Земельні ділянки,
які не підлягають оподаткуванню земельним податком
 
8.1. Не сплачується земельний податок за земельні ділянки визначені статтею 283 Податкового кодексу України:
8.1.1. Землі дорожнього господарства автомобільних доріг загального користування - землі під проїзною частиною, узбіччям, земляним полотном, декоративним озелененням, резервами, кюветами, мостами, штучними спорудами, тунелями, транспортними розв'язками, водопропускними спорудами, підпірними стінками, шумовими екранами, очисними спорудами і розташованими в межах смуг відведення іншими дорожніми спорудами та обладнанням, а також землі, що знаходяться за межами смуг відведення, якщо на них розміщені споруди, що забезпечують функціонування автомобільних доріг, а саме:
а) паралельні об'їзні дороги, поромні переправи, снігозахисні споруди і насадження, протилавинні та протисельові споруди, вловлюючі з'їзди, захисні насадження, шумові екрани, очисні споруди;
б) майданчики для стоянки транспорту і відпочинку, склади, гаражі, резервуари для зберігання паливно-мастильних матеріалів, комплекси для зважування великогабаритного транспорту, виробничі бази, штучні та інші споруди, що перебувають у державній власності, власності державних підприємств або власності господарських товариств, у статутному капіталі яких 100 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі.
8.1.2. Земельні ділянки кладовищ, крематоріїв та колумбаріїв.
8.1.3. Земельні ділянки, надані для будівництва і обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення діяльності релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку.
 
9. Особливості оподаткування платою за землю
 
9.1. Стовбино-Долинська сільська рада встановлює ставки плати за землю та пільги щодо земельного податку, що сплачується на території Стовбино-Долинської сільської ради.
Стовбино-Долинська сільська рада до 25 грудня року, що передує звітному подає відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки рішення щодо ставок земельного податку та наданих пільг зі сплати земельного податку юридичним та/або фізичним особам.
Нові зміни щодо зазначеної інформації надаються до 1 числа першого місяця кварталу, що настає за звітним кварталом, у якому відбулися зазначені зміни.
9.2. Якщо право на пільгу у платника виникає протягом року, то він звільняється від сплати податку починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому виникло це право. У разі втрати права на пільгу протягом року податок сплачується починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому втрачено це право.
9.3. Якщо платники податку, які користуються пільгами з цього податку, надають в оренду земельні ділянки, окремі будівлі, споруди або їх частини, податок за такі земельні ділянки та земельні ділянки під такими будівлями (їх частинами) сплачується на загальних підставах з урахуванням прибудинкової території.
Ця норма не поширюється на бюджетні установи у разі надання ними будівель, споруд (їх частин) в тимчасове користування (оренду) іншим бюджетним установам, дошкільним, загальноосвітнім навчальним закладам незалежно від форм власності і джерел фінансування.
 
10. Податковий період для плати за землю
 
10.1. Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік.
10.2. Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв'язку із набуттям права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців).
 
11. Порядок обчислення плати за землю
 
11.1. Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру.
Центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері земельних відносин, у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, у сфері будівництва щомісяця, але не пізніше 10 числа наступного місяця, а також за запитом відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням земельної ділянки подають інформацію, необхідну для обчислення і справляння плати за землю, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
11.2. Платники плати за землю (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за формою,встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 ПКУ, з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями. Подання такої декларації звільняє від обов'язку подання щомісячних декларацій. При поданні першої декларації (фактичного початку діяльності як платника плати за землю) разом з нею подається довідка (витяг) про розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки, а надалі така довідка подається у разі затвердження нової нормативної грошової оцінки землі.
11.3. Платник плати за землю має право подавати щомісяця звітну податкову декларацію, що звільняє його від обов'язку подання податкової декларації не пізніше 20 лютого поточного року, протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.
11.4. За нововідведені земельні ділянки або за новоукладеними договорами оренди землі платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.
У разі зміни протягом року об'єкта та/або бази оподаткування платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися такі зміни.
11.5. Нарахування фізичним особам сум податку проводиться контролюючими органами, які видають платникові до 1 липня поточного року податкове повідомлення-рішення про внесення податку за формою, встановленою у порядку визначеному статтею 58 ПКУ.
У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника до іншого протягом календарного року податок сплачується попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначену земельну ділянку, а новим власником - починаючи з місяця, в якому у нового власника виникло право власності.
У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника до іншого протягом календарного року контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.
11.6. За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у спільній власності кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується з урахуванням прибудинкової території кожному з таких осіб:
1) у рівних частинах - якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділена в натурі, або одній з таких осіб-власників, визначеній за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;
2) пропорційно належній частці кожної особи - якщо будівля перебуває у спільній частковій власності;
3) пропорційно належній частці кожної особи - якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності і поділена в натурі.
 
 
За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у користуванні кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується 
кожному з них пропорційно тій частині площі будівлі, що знаходиться в їх користуванні, з урахуванням прибудинкової території.
11.7. Юридична особа зменшує податкові зобов'язання із земельного податку на суму пільг, які надаються фізичним особам відповідно до підпункту 6.1. пункту 6 даного Положення за земельні ділянки, що знаходяться у їх власності або постійному користуванні і входять до складу земельних ділянок такої юридичної особи.
Такий порядок також поширюється на визначення податкових зобов'язань із земельного податку юридичною особою за земельні ділянки, які відведені в порядку, встановленому Законом України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" для безоплатного паркування (зберігання) легкових автомобілів, якими керують інваліди з ураженням опорно-рухового апарату, члени їх сімей, яким відповідно до порядку забезпечення інвалідів автомобілями передано право керування автомобілем, та законні представники недієздатних інвалідів або дітей-інвалідів, які перевозять інвалідів (дітей-інвалідів) з ураженням опорно-рухового апарату.
 
12. Строк сплати плати за землю
 
12.1. Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою.
У разі припинення права власності або права користування земельною ділянкою плата за землю сплачується за фактичний період перебування землі у власності або користуванні у поточному році.
12.2. Облік фізичних осіб - платників податку і нарахування відповідних сум проводяться щороку до 1 травня.
12.3. Податкове зобов'язання щодо плати за землю, визначене у податковій декларації на поточний рік, сплачується рівними частками власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.
12.4. Податкове зобов'язання з плати за землю, визначене у податковій декларації, у тому числі за нововідведені земельні ділянки, сплачується власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.
12.5. Податок фізичними особами сплачується протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.
 
 
Фізичними особами, які є власниками чи користувачами земельних ділянок на території Стовбино-Долинської сільської ради, земельний податок може сплачуватися через касу Стовбино-Долинської сільської ради за квитанцією про приймання податкових платежів, форма якої затверджена наказом Міністерства фінансів України 17.08.2015       № 714.
12.6. При переході права власності на будівлю, споруду (їх частину) податок за земельні ділянки, на яких розташовані такі будівлі, споруди (їх частини), з урахуванням прибудинкової території сплачується на загальних підставах з дати державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку.
12.7. У разі надання в оренду земельних ділянок (у межах населених пунктів), окремих будівель (споруд) або їх частин власниками та землекористувачами, податок за площі, що надаються в оренду, обчислюється з дати укладення договору оренди земельної ділянки або з дати укладення договору оренди будівель (їх частин).
12.8. Власник нежилого приміщення (його частини) у багатоквартирному жилому будинку сплачує до бюджету податок за площі під такими приміщеннями (їх частинами) з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території з дати державної реєстрації права власності на нерухоме майно.
 
13. Орендна плата
 
13.1. Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки, оформлений та зареєстрований відповідно до законодавства.
У разі, якщо користувач не уклав договір оренди та не зареєстрував його відповідно до діючого законодавства, але приступив до користування земельною ділянкою, підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є рішення Стовбино-Долинської сільської ради про надання дозволу на розробку проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки з подальшою передачею в оренду.
Стовбино-Долинська сільська рада, яка укладає договори оренди землі, повинна до 1 лютого подавати контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки переліки орендарів, з якими укладено договори оренди землі на поточний рік, та інформувати відповідний контролюючий орган про укладення нових, внесення змін до існуючих договорів оренди землі та їх розірвання до 1 числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися зазначені зміни.
Форма надання інформації затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної податкової політики.
13.2. Платником орендної плати є орендар земельної ділянки.
13.3. Об'єктом оподаткування є земельна ділянка, надана в оренду.
 
 
13.4. Розмір та умови внесення орендної плати встановлюються у договорі оренди між орендодавцем (власником) і орендарем.
13.5. Розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди, але річна сума платежу:
13.5.1. не може бути меншою розміру земельного податку, встановленого для відповідної категорії земельних ділянок на відповідній території;
13.5.2. Не може перевищувати 12 відсотків нормативної грошової оцінки.
13.5.3. Може перевищувати граничний розмір орендної плати, встановлений підпунктом 13.5.2 пункту 13.5 у разі визначення орендаря на конкурентних засадах.
13.6. Плата за суборенду земельних ділянок не може перевищувати орендної плати.
13.7. Податковий період, порядок обчислення орендної плати, строк сплати та порядок її зарахування до бюджетів застосовується відповідно до вимог розділів 10-12 цього Положення.
 
14. Індексація нормативної грошової оцінки земель
 
14.1. Для визначення розміру податку та орендної плати використовується нормативна грошова оцінка земельних ділянок.
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин здійснює управління у сфері оцінки земель та земельних ділянок.
14.2. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин за індексом споживчих цін за попередній рік щороку розраховує величину коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель, на який індексується нормативна грошова оцінка сільськогосподарських угідь, земель населених пунктів та інших земель несільськогосподарського призначення за станом на 1 січня поточного року, що визначається за формулою:
Кі = І : 100,
де І - індекс споживчих цін за попередній рік.
У разі якщо індекс споживчих цін не перевищує 115 відсотків, такий індекс застосовується із значенням 115.
Коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель застосовується кумулятивно залежно від дати проведення нормативної грошової оцінки земель.
14.3. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації не пізніше 15 січня поточного року забезпечують інформування центрального 
 
органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, і власників землі та землекористувачів про щорічну індексацію нормативної грошової оцінки земель.
 
15. Контроль
 
15.1. Контроль за правильністю та своєчасністю сплати плати за землю здійснюється Полтавською ОДПІ  ГУ ДФС у Полтавській області.     
 
16. Відповідальність
 
16.1. Відповідальність за повноту та правильність справляння, своєчасність сплати плати за землю до місцевого бюджету покладається на платників податків відповідно до Податкового кодексу України.
 
 
 
Секретар сільської ради Л.П.Шарай
Стаття 274. Ставка земельного податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження)
{Назва статті 274 із змінами, внесеними згідно із Законом № 71-VIII від 28.12.2014}
274.1. Ставка податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, встановлюється у розмірі не більше 3 відсотків від їх нормативної грошової оцінки, для земель загального користування - не більше 1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки, а для сільськогосподарських угідь - не менше 0,3 відсотка та не більше 1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки.
{Пункт 274.1 статті 274 із змінами, внесеними згідно із Законами № 4834-VI від 24.05.2012, № 71-VIII від 28.12.2014, № 909-VIII від 24.12.2015; в редакції Закону № 1791-VIII від 20.12.2016}
274.2. Ставка податку встановлюється у розмірі не більше 12 відсотків від їх нормативної грошової оцінки за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності).
{Статтю 274 доповнено пунктом 274.2 згідно із Законом № 71-VIII від 28.12.2014}
{Статтю 275 виключено на підставі Закону № 71-VIII від 28.12.2014}
{Статтю 276 виключено на підставі Закону № 71-VIII від 28.12.2014}
Стаття 277. Ставки земельного податку за земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено
{Назва статті 277 в редакції Законів № 4834-VI від 24.05.2012, № 71-VIII від 28.12.2014}
277.1. Ставка податку за земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів, встановлюється у розмірі не більше 5 відсотків від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Автономній Республіці Крим або по області, а для сільськогосподарських угідь - не менше 0,3 відсотка та не більше 5 відсотків від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Автономній Республіці Крим або по області.
 
 
Додаток 2
до рішення Стовбино-Долинської сільської ради сьомого  скликання  від 27.06.2018 року
СТАВКИ 
земельного податку1
Ставки встановлюються на 2019 рік та вводяться в дію
з 01 січня 2019 року.
 
Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:
 
Код області Код району Код 
згідно з КОАТУУ Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади  
                                                                                   Стовбино-Долинська сільська рада
 
Вид цільового призначення земель2 Ставки податку3 
(відсотків нормативної грошової оцінки)    
  за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження) за земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено    
код2 найменування2 для юридичних осіб для фізичних осіб для юридичних осіб для фізичних осіб    
01 Землі сільськогосподарського призначення    
01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва4 0,3 0,3 0,3 0,3    
01.02 Для ведення фермерського господарства4 0,3 0,3 0,3 0,3    
01.03 Для ведення особистого селянського господарства4 0,3 0,3 0,3 0,3    
01.04 Для ведення підсобного сільського господарства4 0,3 0,3 0,3 0,3    
01.05 Для індивідуального садівництва4 0,3 0,3 0,3 0,3    
01.06 Для колективного садівництва4 0,3 0,3 0,3 0,3    
01.07 Для городництва4 0,3 0,3 0,3 0,3    
01.08 Для сінокосіння і випасання худоби4 0,3 0,3 0,3 0,3    
01.09 Для дослідних і навчальних цілей 0,3 0,3 0,3 0,3    
01.10 Для пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства 0,3 0,3 0,3 0,3    
01.11 Для надання послуг у сільському господарстві 0,3 0,3 0,3 0,3    
01.12 Для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції 0,3 0,3 0,3 0,3    
01.13 Для іншого сільськогосподарського призначення 0,3 0,3 03 0,3    
01.14 Для цілей підрозділів 01.01-01.13 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 0,3 0,3 0,3 0,3    
02 Землі житлової забудови    
02.01 Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)4 0,03 0,03 - -    
02.02 Для колективного житлового будівництва4 - - - -    
02.03 Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку - - - -    
02.04 Для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання - - - -    
02.05 Для будівництва індивідуальних гаражів - 0,03 - -    
02.06 Для колективного гаражного будівництва - - - -    
02.07 Для іншої житлової забудови  - - - -    
02.08 Для цілей підрозділів 02.01-02.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду - - - -    
03 Землі громадської забудови    
03.01 Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування4    
03.02 Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти4    
03.03 Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги4 - - - -    
03.04 Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій4 - - - -    
03.05 Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування4 - - - -    
03.06 Для будівництва та обслуговування будівель екстериторіальних організацій та органів4 - - - -    
03.07 Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 3 3 - -    
03.08 Для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування 3 3 - -    
03.09 Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ - - - -    
03.10 Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури - - - -    
03.11 Для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки - - - -    
03.12 Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування - - - -    
03.13 Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування  - - - -    
03.14 Для розміщення та постійної діяльності органів ДСНС4 - - - -    
03.15 Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови  - - - -    
03.16 Для цілей підрозділів 03.01-03.15 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду - - - -    
04 Землі природно-заповідного фонду    
04.01 Для збереження та використання біосферних заповідників - - - -    
04.02 Для збереження та використання природних заповідників4 - - - -    
04.03 Для збереження та використання національних природних парків4 - - - -    
04.04 Для збереження та використання ботанічних садів4 - - - -    
04.05 Для збереження та використання зоологічних парків - - - -    
04.06 Для збереження та використання дендрологічних парків - - - -    
04.07 Для збереження та використання парків - пам’яток садово-паркового мистецтва - - - -    
04.08 Для збереження та використання заказників - - - -    
04.09 Для збереження та використання заповідних урочищ - - - -    
04.10 Для збереження та використання пам’яток природи - - - -    
04.11 Для збереження та використання регіональних ландшафтних парків - - - -    
05 Землі іншого природоохоронного призначення    
06 Землі оздоровчого призначення (землі, що мають природні лікувальні властивості, які використовуються або можуть використовуватися 
для профілактики захворювань і лікування людей)    
06.01 Для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів4 - - - -    
06.02 Для розробки родовищ природних лікувальних ресурсів - - - -    
06.03 Для інших оздоровчих цілей - - - -    
06.04 Для цілей підрозділів 06.01-06.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду - - - -    
07 Землі рекреаційного призначення    
07.01 Для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення4 - - - -    
07.02 Для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту4 - - - -    
07.03 Для індивідуального дачного будівництва - 0,3 - -    
07.04 Для колективного дачного будівництва  - - - -    
07.05 Для цілей підрозділів 07.01-07.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду - - - -    
08 Землі історико-культурного призначення    
08.01 Для забезпечення охорони об’єктів культурної спадщини  - - - -    
08.02 Для розміщення та обслуговування музейних закладів - - - -    
08.03 Для іншого історико-культурного призначення - - - -    
08.04 Для цілей підрозділів 08.01-08.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду - - - -    
09 Землі лісогосподарського призначення    
09.01 Для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг  - - - -    
-09.02 Для іншого лісогосподарського призначення - - - -    
-09.03 Для цілей підрозділів 09.01-09.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду - - - -    
10 Землі водного фонду    
10.01 Для експлуатації та догляду за водними об’єктами - - - -    
10.02 Для облаштування та догляду за прибережними захисними смугами - - - -    
10.03 Для експлуатації та догляду за смугами відведення - - - -    
10.04 Для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами - - - -    
10.05 Для догляду за береговими смугами водних шляхів - - - -    
10.06 Для сінокосіння - - - -    
10.07 Для рибогосподарських потреб - - - -    
10.08 Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей - - - -    
10.09 Для проведення науково-дослідних робіт - - - -    
10.10 Для будівництва та експлуатації гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд - - - -    
10.11 Для будівництва та експлуатації санаторіїв та інших лікувально-оздоровчих закладів у межах прибережних захисних смуг морів, морських заток і лиманів - - - -    
10.12 Для цілей підрозділів 10.01-10.11 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду - - - -    
11 Землі промисловості    
11.01 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами  - - - -    
11.02 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості - - - -    
11.03 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств - - - -    
11.04 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води) - - - -    
11.05 Для цілей підрозділів 11.01-11.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду - - - -    
12 Землі транспорту    
12.01 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту - - - -    
12.02 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд морського транспорту  - - - -    
12.03 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд річкового транспорту  - - - -    
12.04 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства4 - - - -    
12.05 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд авіаційного транспорту - - - -    
12.06 Для розміщення та експлуатації об’єктів трубопровідного транспорту - - - -    
12.07 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд міського електротранспорту - - - -    
12.08 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій - - - -    
12.09 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого наземного транспорту - - - -    
12.10 Для цілей підрозділів 12.01-12.09 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду - - - -    
13 Землі зв’язку    
13.01 Для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій - - - -    
13.02 Для розміщення та експлуатації будівель та споруд об’єктів поштового зв’язку - - - -    
13.03 Для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв’язку - - - -    
13.04 Для цілей підрозділів 13.01-13.03, 13.05 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду - - - -    
14 Землі енергетики    
14.01 Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій  3 - 3 -    
14.02 Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії 3 - 3 -    
14.03 Для цілей підрозділів 14.01-14.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду - - - -    
15 Землі оборони    
15.01 Для розміщення та постійної діяльності Збройних Сил4 - - - -    
15.02 Для розміщення та постійної діяльності військових частин (підрозділів) Національної гвардії4 - - - -    
15.03 Для розміщення та постійної діяльності Держприкордонслужби4 - - - -    
15.04 Для розміщення та постійної діяльності СБУ4 - - - -    
15.05 Для розміщення та постійної діяльності Держспецтрансслужби4 - - - -    
15.06 Для розміщення та постійної діяльності Служби зовнішньої розвідки4 - - - -    
15.07 Для розміщення та постійної діяльності інших, утворених відповідно до законів, військових формувань4 - - - -    
15.08 Для цілей підрозділів 15.01-15.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду - - - -    
16 Землі запасу - - - -    
17 Землі резервного фонду - - - -    
18 Землі загального користування4 - - - -    
19 Для цілей підрозділів 16-18 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду - - - -  
__________
1 У разі встановлення ставок податку, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом ставки затверджуються  окремими додатками.
2 Вид цільового призначення земель зазначається згідно з Класифікацією видів цільового призначення земель, затвердженою наказом Держкомзему від 23 липня 2010 р. № 548.
3 Ставки податку встановлюються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, статей 274 і 277 Податкового кодексу України і зазначаються десятковим дробом з трьома (у разі потреби чотирма) десятковими знаками після коми. 
4 Земельні ділянки, що класифікуються за кодами цього підрозділу, звільняються/можуть звільнятися повністю або частково від оподаткування земельним податком відповідно до норм статей 281-283 Податкового кодексу України.
Додаток 3
до рішення Стовбино-Долинської сільської ради сьомого  скликання  від 27.06.2018 року
 
ПЕРЕЛІК
пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих 
відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового 
кодексу України, із сплати земельного податку1
 
Пільги встановлюються на 2019 рік та вводяться в дію
 з 01 січня 2018 року.
 
Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:
Код області Код району Код згідно з КОАТУУ Найменування адміністративно-територіальної одиниці
або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади
                                                                                      Стовбино-Долинська сільська рада
Група платників, категорія/цільове призначення 
земельних ділянок Розмір пільги 
(відсотків суми податкового зобов’язання за рік)
 
інваліди першої і другої групи 100
фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 100 
років
пенсіонери (за віком) 100
 
ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону 100
України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту"
 
фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали 100
внаслідок Чорнобильської катастрофи
 
власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та 100
землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та 
земельних часток (паїв) в оренду платнику єдиного податку 
IV групи
 
органи місцевого самоврядування (виконавчі комітети), 100
які мають земельні ділянки в постійному користуванні
 
дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від 100
форми власності  і джерел фінансування, заклади культури, 
науки, освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, 
фізичної культури та спорту, які повністю утримуються 
за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів
 
громадські та релігійні організації 100
 
об’єкти культурної спадщини 100
 
об’єкти рекреаційного призначення (цвинтарі) 100

Логін: *

Пароль: *