Про встановлення ставки транспортного податку на 2019 рік

  

rnrn

СТОВБИНО-ДОЛИНСЬКА  СІЛЬСЬКА   РАДА

rnrn

НОВОСАНЖАРСЬКОГО  РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

rnrn

 VІІ  СКЛИКАННЯ

rnrn

(тридцять друга сесія)

rnrn

 

rnrn

РІШЕННЯ 

rnrn

 

rnrn

27 червня 2018 року                                                                 

rnrn

 

rnrn

Про встановлення ставки транспортного податку на 2019 рік

rnrn

Керуючись статтями 26, 69 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до статті 143 Конституції України, керуючись пунктом 10.2 статті 10, статтею 267 Податкового кодексу України (зі змінами та доповненнями) та з метою приведення у відповідність до чинного законодавства місцевих податків і зборів, Стовбино-Долинська сільська рада 

rnrn

ВИРІШИЛА:

rnrn

 

rnrn

Встановити на 2019 рік ставку транспортного податку, з розрахунку на календарний рік, у розмірі 25 000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до підпункту 267.2.1 пункту 267.2 статті 267 Податкового кодексу України.

rnrn

Затвердити Положення про транспортний податок (додаток 1).

rnrn

Секретарю сільської ради забезпечити:

rnrn

оприлюднення рішення на офіційному сайті Новосанжарської районної ради або в інший можливий спосіб;

rnrn

надання копії даного рішення Новосанжарському відділенню ПОДПІ ГУ Міндоходів у Полтавській області в установлений законодавством термін.

rnrn

 

rnrn

Рішення Стовбино-Долинської сільської ради сьомого скликання від 20.12.2016 року ««Про встановлення транспортного податку на території Стовбино-Долинської сільської ради» визнати таким, що втратило чинність.

rnrn

 

rnrn

Рішення ввести в дію з 01.01.2019 року.

rnrn

 

rnrn

Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування бюджету та фінансів .

rnrn

 

rnrn

Сільський голова Л.О.Нестор

rnrn

 

rnrn

             

rnrn

Додаток 1

rnrn

до рішення тридцять другої сесії

rnrn

Стовбино-Долинської сільської ради сьомого 

rnrn

скликання  від 27.06.2018 року

rnrn

 

rnrn

 

rnrn

ПОЛОЖЕННЯ

rnrn

про транспортний податок

rnrn

 

rnrn

Розділ І. Загальні положення

rnrn

 

rnrn

 1.1. Положення про транспортний податок (далі - Положення) розроблено на підставі статті 267 Податкового Кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VI зі змінами та доповненнями.

rnrn

1.2. Це Положення є обов’язковим до виконання фізичними та юридичними особами, в тому числі нерезидентами, які є платниками транспортного податку відповідно до підпункту 267.2.1 пункту 267.2  статті 267 Податкового кодексу України.

rnrn

 

rnrn

Розділ ІІ. Механізм справляння податку

rnrn

 

rnrn

2.1. Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що відповідно до підпункту 267.2.1 пункту 267.2 статті 267 Податкового кодексу України є об’єктами оподаткування.

rnrn

 

rnrn

2.2. Об’єкт оподаткування.

rnrn

2.2.1. Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, які використовувалися до 5 років і мають об’єм циліндрів двигуна понад 3000 куб. см.

rnrn

 

rnrn

2.3. База оподаткування.

rnrn

2.3.1. Базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до підпункту 267.2.1 пункту 267.2 статті 267 Податкового кодексу України.

rnrn

 

rnrn

2.4. Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до підпункту 267.2.1 пункту 267.2 статті 267 Податкового кодексу України.

rnrn

 

rnrn

 

rnrn

Розділ ІІІ. Порядок обчислення та строки сплати податку

rnrn

 

rnrn

3.5. Податковий період.

rnrn

3.5.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

rnrn

3.6. Порядок обчислення та сплати податку.

rnrn

3.6.1. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів оподаткування фізичних осіб здійснюється контролюючим органом за місцем реєстрації платника податку.

rnrn

3.6.2. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку та відповідні платіжні реквізити надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його реєстрації до 1 липня року базового податкового (звітного) періоду (року).

rnrn

Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, податок сплачується фізичною особою-платником, починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

rnrn

Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам - нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцем реєстрації об’єктів оподаткування, що перебувають у власності таких нерезидентів.

rnrn

3.6.3. Органи внутрішніх справ зобов’язані до 1 квітня 2015 року подати контролюючим органам за місцем реєстрації об’єкта оподаткування відомості, необхідні для розрахунку податку.

rnrn

З 1 квітня 2015 року органи внутрішніх справ зобов’язані щомісячно, у 10-денний строк після закінчення календарного місяця подавати контролюючим органам відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем реєстрації об’єкта оподаткування станом на перше число відповідного місяця.

rnrn

Форма подачі інформації встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної податкової політики.

rnrn

3.6.4. Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцем реєстрації об’єкта оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

rnrn

Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, декларація юридичною особою - платником подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

rnrn

3.6.5. У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом звітного року податок обчислюється попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а новим власником - починаючи з місяця, в якому він набув право власності на цей об’єкт.

rnrn

Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

rnrn

3.6.6. За об’єкти оподаткування, придбані протягом року, податок сплачується пропорційно кількості місяців, які залишилися до кінця року, починаючи з місяця, в якому проведено реєстрацію транспортного засобу.

rnrn

 

rnrn

3. 7. Порядок сплати податку

rnrn

 

rnrn

3.7.1. Податок сплачується за місцем реєстрації об’єктів оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

rnrn

3.7.2. Строки сплати податку.

rnrn

Транспортний податок сплачується:

rnrn

а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

rnrn

б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації».

rnrn

 

rnrn

Розділ IV. Відповідальність та контроль

rnrn

 

rnrn

         4.1. Платники податку, зазначені в п.2.1. цього Положення, несуть відповідальність за неподання у встановлені терміни звітності з транспортного податку, за правильність обчислення, повноту і своєчасність сплати податку до бюджету, відповідно до Податкового кодексу України, інших законодавчих та нормативних актів.

rnrn

         4.2. Контроль за правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати транспортного податку до бюджету здійснює Полтавська ОДПІ ГУ Міністерства доходів і зборів у Полтавській області.

rnrn

 

rnrn

 

rnrn

 

rnrn

Секретар сільської ради                                         Л.П.Шарай

Логін: *

Пароль: *